Andreas Eriksson (född 18.april 1971 i Göteborg, Sverige) arbetar sedan tjugo år tillbaka som fotograf. Intresset för fotografering skapades i tidig ålder när han fick en 120mm kamera i handen. Film var dyrt, så motiven var få men väl valda.

Det skulle gå många år i olika yrken för han började arbeta som fotograf. I 1997 flyttade han till Norge och började arbeta hos Telenor. I den samma perioden etablerade han sig som frilansfotograf med primärfokus inom flyg industrin. I 2003 gick fokusen över till porträtt, bröllop och reklamfotografering. Från 2005 arbetade han i marknadsföringsavdelningen hos Telenor och har upparbetat sig lång erfarenhet inom reklamindustrin. I 2009 avslutade han sin anställning hos Telenor och har sedan dess arbetat som fotograf på heltid.

Andreas är utbildad fotograf med fördjupning inom film hos SKS (Sveriges Kyrkliga Studieförbund) och har ett genuint intresse för att kontinuerligt utveckla sig inom fotografering. Andreas säger ”I det man slutar att vara nyfiken och lutar sig tillbaka, tappar man sin kreativitet. Man skall alltid känna en viss nervositet inför alla uppdrag, det är då man skapar magi”. Han arbetar till det dagliga med Canon som huvudmärke men också med kända märken inom mellanformat.

Idag är han bosatt ut med Oslofjorden och är familjefar med tre barn. Han driver till det dagliga sin studio i Heggedal söder om Asker.