Drone oppdrag for DUO Reklame

Drone oppdrag for DUO Reklame

Duo reklame kontaktet meg for ett oppdrag i Oslo. Oppdraget var og fotografere ett borettslag (Rødtveit borettslag, Oslo) hvor en vindu leverandør hade skiftet ut samtlige vinduer.

Tell us about your thoughtsWrite message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Close Zoom