360 grader interaktiv panorama med drone

360 grader interaktiv panorama med drone

Med en drone er det enkelt og lage effektfulle 360 graders panorama bilder. Man kan kombinere dette med 360 fotografering med systemkamera, og i tillegg få satt sammen en komplett virtuell visning for kunden.

Her kommer ett par eksempler på hva som er mulig. Totalprisen for kunden styres av ambisjonsnivået til deg som kunde.

 

Tell us about your thoughtsWrite message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Close Zoom