Og være bryllupsfotograf er ett stort ansvar og en ære. Ett ansvar for at deres bryllupsdag blir foreviget på en perfekt måte, hvor alle viktige øyeblikk er med, slik at dere kan fokusere på hverandre og deres nære og kjære.

Jeg vil være der og fange små og store øyeblikk uten og være forstyrende. Dere kan stole på at jeg alltid gjør mitt beste for at deres dag skall bli helt perfekt foreviget. Jeg har over 20års erfaring som bryllupsfotograf. I forkant av bryllupet har vi ett planleggingsmøte hvor vi sammen går igjennom deres dag, og hvordan fotograferingen gjøres. Vi ser på lokasjoner for de mer offisielle bildene av dere, hvordan jeg fotograferer i kirken, ved middagen og taler, og legger en plan dersom været ikke er med oss bryllupsdagen. Jeg fotograferer over hele landet, men det tillkommer normale utgifter ved fotografering 50km fra Asker sentrum.

 

Jeg begynner og bli fullbooket i høysesongen (Mai-Aug) 2018. Ønsker dere og benytte mine tjenester må dere være raske.

 

Bryllupspakker
Hos meg finner dere tre forskjellige bryllupspakker. Alle pakker har bildefiler inkludert, og ett gitt antall timer som dere kan bruke fritt når det gjeller start punkt. Alle bryllupspakker inkluderer et planleggingsmøte som tar ca 1 time. Dere finner mer informasjon her.

Fokus på detaljer
I deres bryllup, er det høy fokus på detaljer. Jeg tar bilder av brudens håroppsetting, brudeparets ringer, barn som leker, den gode samtalen rundt middagen, alle taler, gavebordet og ikke minst deres kjærlige blikk til hverandre.

Deres brudeparbilder
Etter vielsen er tiden kommen for bilder av brudeparet. Når dere planlegger deres dag, er det viktig at dere setter av nok tid til bildene av dere. Jeg rekommanderer at vi bruker minst 1 tim til dette, men helst litt mer. Ved planleggingsmøte har vi blitt enige om det kun er dere, eller med ev barn, forlovere og familie.

Valg av lokasjon er meget viktig for ett godt resultat og bruk av tid. Det er fint med en lokasjon som har en tilknytning til dere, enten følelsesmessig eller for at den passer for dere som par. En lokasjon som gir mange muligheter på ett begrenset areal er og foretrekke mot og reise mellom flere steder.

Viktig informasjon ved bestilling
Kontrakt: Ved bestilling blir det sendt ut ett kontrakt (elektronisk) som regulerer selve fotograferingen og hva som er inkludert. Kontraktet skall signeres og leveres ved planleggingsmøtet.

Betaling og reservasjonsgebyr: I forbindelse med bestillingen av bryllupsfotografering blir det sendt ut en faktura på 20% av den totale prisen. Dette refunderes ikke ved evt. avbestilling. Forhandsfakturaen har 14 dagers forfall, noter att deres bestilling blir kansellert dersom denne ikke blir betalt. Etter bryllupsfotograferingen er gjennomført faktureres resterende 80% med 14 dagers forfall.

Planleggingsmøte: Møtet har vi senest to uker før vielsen men det går selvsagt fint og ta møtet når som helst. Selve møtet bør vi ha på den plassen som dere ønsker at de offisielle bildene av dere skall tas. Då kan vi enklere se hva dere tenker og ønsker ut i fra lokasjonen som dere vil bruke. På møtet går vi også igjennom absolut alle detaljer runt deres dag. Ta kontakt når dere ønsker og finne en tidspunkt som passer for deres møte.