Parkering ved studio

Parkering ved studio

På grund av byggearbeid på nabotomta er det vanskelig med å finne parkering rett ved studio. Det beste alternativet dersom man kommer med bil er og parkere ved Fyrstikketorget som ligger 100meter fra studio.

Selve studio ligger i Fyrstikkalléen 2B (boligblokk) der inngangen er godt skiltet med «Studio» synlig  fra selve veien.

Tell us about your thoughtsWrite message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Close Zoom